Sigorta

Garantiniz var, peki ya sigortanız!

Garantiniz bilgisayarınızı kırılma ve çalınma gibi risklere karşı korumaz!

İşletmeler için sunulan +probook koruma paketi ile ofisinizdeki tüm bilgisayar ve elektronik eşyaları bozulma, kırılma ve çalınma gibi risklere karşı koruyun, üstelik garantisi bitmiş olsa bile!

İşletmenizde 5 adet ve üzeri bilgisayar varsa +probook korumas ile tanışın >>>